Actuant per combatre el bullying

Actuant per combatre el bullying té per objectiu utilitzar el teatre i la dramatització com un instrument eficaç per a la comprensió i la cerca d’alternatives a problemes socials, interpersonals i individuals a les nostres aules: en aquest cas el bullying. Amb aquesta pràctica es tracta d’estimular als participants no-actors a expressar les seves vivències de situacions quotidianes d’opressió o exclusió a través del teatre.

Formacio_Taller_Bullying premsa

Formacio_Taller_Bullying premsa

Des de les seves implicacions pedagògiques, socials, culturals, polítiques i terapèutiques es proposa transformar a l’espectador -ser passiu- en espect-actor, protagonista de l’acció dramàtica -subjecte creador-, estimulant-lo a reflexionar, modificar la realitat en el present i crear el seu futur. L’espectador veu, però el espect-actor veu i actua o millor dit veu per actuar en l’escena i en la vida (Boal, 1980).

miniLogoV3_3Amb aquestes dinàmiques intentarem que els participants reflexionen sobre les relacions de poder, mitjançant l’exploració i representació d’històries entre opressors i oprimits. Aquest mètode d’intervenció és, abans de res, un espai d’acció que es val de les tècniques teatrals amb el propòsit d’analitzar i proposar solucions de canvi davant l’opressió o exclusió que baix diferents formes sofreixen els individus i les comunitats.

Les aportacions del teatre en general, i del Teatre de l’Oprimit en particular, a l’escola són tan nombrosos com a diversos. Segons l’autor Motos “entre les matèries que tenen la virtualitat de generar nous ambients d’aprenentatge considerem que es troba el Teatre […] perquè constitueix un llenguatge total” (Motos, 2009).

miniLogoV1Posant directament en escena situacions viscudes, el Teatre de l’Oprimit permet analitzar, pensar, afrontar i transformar problemes com la violència i l’assetjament escolar, el bullying. El teatre motiva el desenvolupament d’una sèrie d’habilitats, actituds i hàbits fonamentals per educar a la convivència, o més aviat per fer possible l’elaboració conjunta de la mateixa. Pensem que la convivència no és alguna cosa que es pugui imposar sinó que és alguna cosa que es crea entre tots/es. La convivència s’ha de reinventar.

Tens més informació en el Dossier Actuant per combatre el bullying